แสดงรายการที่ 1-8 จากทั้งหมด 8 รายการ
ลงวันที่หมวดหมู่ข่าวหัวข้อข่าว
25/12/2018 14:38โครงการงานแถลงผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
25/12/2018 14:37โครงการงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอของผลการศึกษา NGV
28/03/2016 09:29โครงการงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการลงทุน
09/03/2016 10:08โครงการการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานระบบอากาศอัด รุ่นที่ 1
03/03/2016 10:59โครงการโครงการโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพ่อหลวง
01/03/2016 11:02โครงการโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก
29/02/2016 10:09โครงการการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21/01/2016 09:45โครงการการพัฒนาบุคคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด