การกระจายตัวของอุณหภูมิในช่วงการแข็งตัวของนำ้แข็งหลอดฯ

ไฟล์แนบ/รูปภาพ