งานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการลงทุน

 

  

    

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์พลังงาน โดย นายดนัย  เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการสถานประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน และภายในงานยังเปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ สำหรับสถานประกอบที่มีโครงการที่จะปรับเปลี่ยน เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนเงินลงทุนถึง 30 % ซึ่งหากสถานประกอบการมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ ขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 043- 204430  หรือ www.emco.or.th หมดเขต 14 พฤษภาคม 2559 นี้

ไฟล์แนบ/รูปภาพ