ฟรี! เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือ สมัครเป็นหน่วยงานต้นแบบ การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด ปี 2560 (จำนวนจำกัด)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและบริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจที่ดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคาร และภาคส่วนต่างๆ มีการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ทาง พพ. จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาบุคลากรภาคปฏฺิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด" ให้กับสถานประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน "โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ"

ด้วยการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานของ พพ. ร่วมกับ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น 5 ระยะ เป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานและเกิดผลการอนุรักษ์พลังงานได้จริง จึงได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้นเป็นระยะที่ 6

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง

Click here <------- รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์มสมัคร

LINE Official ID "@dcz0071d" ชื่อ "Air Comp KKU" <--------- สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์บน Application LINE

ไฟล์แนบ/รูปภาพ