งานแถลงผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งานแถลงผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นายสาร์รัฐ  ประกอบชาติ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญธานี ขอนแก่นโดยที่ปรึกษา สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานกว่า 100 คน ซึ่งในการดำเนินงานสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้เข้าให้คำปรึกษา แนะนำ ถึงวิธีประหยัดพลังงาน เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับดี  และสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ มาร่วมเสวนา ถึงเทคนิค วิธี และผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ ด้วย

 

 

ไฟล์แนบ/รูปภาพ