รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอรับคัดเลือกเป็นโรงงานควบคุม

รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอรับคัดเลือกเป็นโรงงานควบคุมฯ


   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานควบคุม (พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบอากาศอัด) โดยที่ปรึกษา สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

     มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคัดเลือกโรงงานควบคุมเพื่อเข้าตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานหลังการฝึกอบรม ในโครงการดังกล่าว "โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ” หากสถานประกอบสนใจสามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังรายละเอียด

   

 

สมัครได้ที่

https://register.emco.or.th

รายละเอียด

 

ไฟล์แนบ/รูปภาพ