สินเชื่อ SME D ยกกำลัง 3

ประชาสัมพันธ์โครงการฯสำหรับสถานประกอบการที่สนใจ

ด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME BANK ได้เปิดให้บริการสินเชื่อสำหรับ SME ซึ่งหากทางสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมสามารถเข้าดูรายละเอียดได้

ตาม Link ที่แนบ

https://www.smebank.co.th/loans/D3

เอกสารประกอบการสมัคร

ไฟล์แนบ/รูปภาพ