เอกสารประกอบงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ฯ 14 ต.ค.64

การแถลงผลการดำเนินงานโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ และกระดาษ)

ไฟล์แนบ/รูปภาพ